Entreprenørarbejde

  • sætning af kantsten ifm. chausse sten
  • entreprenør gravearbejde udgravning til fundamenter
  • Ukrudtsbekæmpelse med mobil sprøjteanlæg
  • Snerydning og saltspredning på erhvervsarelaer
  • Etablering og reparationer af jordveje
  • Støbning af gulv

Vi udfører lettere entreprenør arbejde i form af udgravning/opgravning, støbning af fundamenter, støbning af gulve, afretning af grusveje. På erhvervs-arealer påtager vi os gerne arbejdet med sprøjtning mod ukrudt og om vinteren snerydning og saltspredning,  samt daglig pleje af udenomsarealerne. Slamsugning af vejbrønde, sandfangsbrønde og septic / trix tanke udføres med eget materiel.