Landbrugsarbejde

  • ammoniak nedfældning stavnskær entreprenør maskinstation slamsugning kalundborg jyderup rørby
  • Lægning af drænrør
  • Hjælp til tærskning af korn - evt. med egen mejetærsker
  • Landbrugshjælper - Tærskning af majs til ensilering
  • Spuling af drænrør

I perioder med spidsbelastning kan vi assistere med tærskning og såning, diverse kørsel - evt. med vores eget materiel. I "normal" arbejdstid sørger vi for spuling af drænrør, reparation og lægning af drænrør, div. reparation af bygninger, nedfældning af ammoniak samt slamsugning. Kort sagt - vi kan være den ekstra hjælp der er brug for til at få tingene gjort.