Etablering af dræn

  • Lægning af drænrør
  • Udgravning til drænrør

En typisk opgave i landbruget er etablering af dræn på markerne. I den forbindelse er det en god ide at få etableret passende med drænrørsbrønde. Det letter opgaven med spuling når det bliver nødvendigt. Opgravning, nedlægning og reparation af drænrør udføres med eget materiel og mandskab.
Kontakt os for et tilbud/pris på arbejdet.