Pleje og vedligehold af erhversarealer

  • Ukrudtsbekæmpelse med mobil sprøjteanlæg

For både offentlige og private virksomheder kan vi udføre pleje og vedligehold af udenomsarealerne. 

Vi kan tilbyde:

  • Plæneklipning og hækklipning
  • Træfældning og -beskæring
  • Reparation og opretning af fortove og belægningssten
  • Mindre asfaltarbejde.
  • Algebekæmpelse af tag, facade og belægninger. 
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Snerydning og saltspredning

Med vores mobile sprøjteanlæg tilbyder vi ukrudtsbekæmpelse - både på grønne arealer og belægninger. Ønskes der en mere miljøvenlig tilgang til opgaven udfører vi det gerne med gasbrænder (på belægninger). I vinterhalvåret udfører vi snerydning og saltspredning.