Slamsugning

Vi udfører slamsugning og -spuling i Kalundborg kommune. For erhvervsvirksomheder udfører vi bla. oprensning af brønde, tømning af tanke, højtryksspuling af dræn, opsamling af overfladevand, vanding af grusveje. For private udfører vi bla. sugning af stoppede afløb og toiletter, oprensning af sandfangsbrønde, tagnedløb, køkkenbrønde, tømning af septitank og samletank.