Nedfældning af ammoniak

  • ammoniak nedfældning stavnskær entreprenør maskinstation slamsugning kalundborg jyderup rørby

Flydende ammoniak er et fornuftigt valg ift. fast gødning. Både med henblik på økonomi og udnyttelse af gødningen.

Vi har tilbudt vores kunder at benytte flydende ammoniak de seneste par år. Normalt siger man at det kun er kornafgrøder, der kan have glæde af nedfældning af flydende ammoniak i foråret - men raps kan også med stor fordel gødes med NH3 da ammoniakken langsomt frigives henover efteråret.

Bedre udnyttelse af næring

Ammoniak har den fordel, at den er opløst, når den udbringes og derved binder sig til jorden med det samme og omdannes til ammonium. Det gør det lettere for afgrøden at optage næringsstofferne. Og er der tale om ammoniak nedfældning på bedre/lerede jordtyper, er det faktisk en fordel at få løsnet sin jord så afgrøderne får bedre vækstbetingelser.

Langsom kørsel er med til at sikre, at jorden hurtigt falder sammen om ammoniaken, så denne fordamper midst muligt.

Fordelen ved flydende ammoniak som kvælstofgødning er, at den giver en slags forsikring mod udvaskning. Ammoniakken omdannes nemlig omgående til ikke-flygtigt ammoniumkvælstof ved kontakt med jordfugtigheden. De basiske miljø, der frembringes af ammoniak, hæmmer de bakterier, der omdanner ammonium til nitratkvælstof. Det betyder, at der går længere tid, før bakterierne kan omdanne ammoniumkvælstoffet til nitratkvælstof, der kan udvaskes. Ammoniak nedfældes i jorden med en speciel maskine, der placerer ammoniakken i 10-15 cm dybde og gødningen virker med det samme, lige der hvor rodnettet starter.

Ammoniak er særlig godt egnet til afgrøder med en langsom kvælstofoptagelse som f.eks. majs, roer, kartofler og de forskellige kornafgrøder eller til sandede jorder, der nemt udvaskes. Ammoniakken frigiver kvælstoffet hen over sæsonen, så afgrøden har mulighed for at få optimal gødning. Effekten af gødningen er den samme uanset temperatur og nedbør, hvilket er særlig fordelagtigt i tørre perioder. Ammoniak nedfældes til kanten af marken, hvilket giver optimal udnyttelse og mindre spild, da man undgår at gøde ud over markskel og grøfter.