Opgravning af rødder

  • Stavnskær Entreprenør og Maskinstation udfører almindelige former for groft havearbejde, såsom opgravning af rødder

Opgravning af rødder, stubbe, stød m.m. udføres med gravemaskine eller minigraver alt afhængig af opgavens størrelse og adgangsforhold.

Vi fjerner rødderne / træstubbene mest muligt med gravemaskinen og resten kan evt. fjernes med rodfræser.

Hvis det ønskes kan vi også håndtere bortkørsel af affaldet og evt reetablere det opgravede område med nyt muld og såning af græs.